27 Лип

Порядок отримання статусу інваліда війни.

ДО ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ НАЛЕЖАТЬ:
учасники бойових дій (у т.ч. у складі добровольчих формувань), працівники підприємств, установ, організацій, волонтери, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО.
Детальний перелік тут.

ПОСВІДЧЕННЯ “Інвалід війни”:
Інвалідам війни видаються посвідчення з написом «Посвідчення інваліда війни – інвалід».
Інвалідам війни, у яких групу інвалідності встановлено без терміну перегляду, видаються безтермінові посвідчення, іншим – на період встановлення групи інвалідності.

СКОРОЧЕННЯ: 

 • ВЛК – військово-лікарська комісія
 • МСЕК – медико-соціальна експертна комісія

ЯК ДІЯТИ у разі поранення (контузії, травми, каліцтва) під час бойових дій та ЯК ОТРИМАТИ ПОСВІДЧЕННЯ “Інвалід війни”:

1) У разі поранення під час проходження служби – отримати довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) у медичній частині, яка знаходиться безпосередньо в районі дислокації частини, де проходив військову службу військовослужбовець (військово-польова).
Довідка повинна містити детальне зазначення обставин отримання поранення і складається не пізніше 30 діб після отримання поранення. Довідка оформлюється у двох примірниках, перший подається у госпітальну (гарнізонну) ВЛК, а другий зберігається постійно в особовій справі військовослужбовця.

 • У разі поранення рекомендується вимагати від лікаря військової частини надання довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).
  Якщо довідка відсутня, то військово-лікарська комісія приймає постанову про причинний зв’язок поранення з таким формулюванням: «Захворювання, ТАК, пов’язане з проходженням військової служби», – замість «Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби». А формулювання «захворювання» – це лише підстава для відпустки за станом здоров’я або звільнення від виконання службових обов’язків; після відпустки поранений вважається автоматично придатним до служби.

2) Військовий госпіталь, інший заклад охорони здоров’я, що проводить лікування військовослужбовця від поранення (контузії, травми, каліцтва) або захворювання, видає військовослужбовцю «Виписний епікриз» (підписується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу) та направляє до військово-лікарської комісії для прийняття відповідного рішення.

3) Військова частина або військовий комісаріат допомагають в оформленні документів для проходження ВЛК.

4) Військово-лікарська комісія встановлює причинний зв’язок травми (поранення, контузії, каліцтва) відповідно до висновку, зазначеного в довідці про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), та видає постанову ВЛК про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва).

5) Військова частина або військовий комісаріат направляють військовослужбовця до МСЕК Міністерства охорони здоров’я.

6) МСЕК встановлює інвалідність та видає відповідну довідку про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності.

МСЕК встановлює причинний зв’язок інвалідності колишніх військово-службовців з перебуванням на фронті або з виконанням ними інших обов’язків військової служби на підставі документів, виданих військово-лікувальними закладами, а також інших документів, що підтверджують факт отримання поранення (захворювання).

7) Військовослужбовець звертається до органу соціального захисту за місцем реєстрації місця проживання для отримання «Посвідчення інваліда війни» із такими документами:

 • заява;
 • копія паспорта;
 • копія довідки МСЕК;
 • фотокартка.
  Посвідчення інваліда війни видається в день звернення особи
  після визначення відповідного статусу.

Надання будь-яких інших додаткових документів, крім зазначених, законодавством не передбачене.

У разі встановлення інваліності військовослужбовець (військовозобов’язаний та резервіст), працівник міліції має право на отримання одноразової грошової допомоги (подробиці тут).

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ:

Для осіб у складі добровольчих формувань, які не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, але виконували завдання АТО у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України, додаткові документи визначені ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів…», а саме:

 • клопотання про надання статусу інваліда війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила така особа. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в АТО, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які спільно з такою особою брали участь в АТО та отримали статус УБД, або інваліда війни, або учасника війни;
 • довідка керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Генерального штабу Збройних Сил України про виконання добровольчими формуваннями завдань АТО у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

ХТО ВИДАЄ “ПОСВІДЧЕННЯ ІНВАЛІДА ВІЙНИ”:

Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затверджене постановою КМУ від 12.05.1994 р. № 302, визначає, що посвідчення інваліда війни видається органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина на підставі довідки МСЕК про групу та причину інвалідності.

Надання будь-яких інших додаткових документів законодавством не передбачене.

МСЕК встановлює причинний зв’язок інвалідності колишніх військовослужбовців з перебуванням на фронті або з виконанням ними інших обов’язків військової служби на підставі документів, виданих військово-лікувальними закладами, а також інших документів, що підтверджують факт отримання поранення (захворювання).

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФАКТ ОТРИМАННЯ ПОРАНЕННЯ (ЗАХВОРЮВАННЯ):

Такі документи видаються військово-лікарськими комісіями (ВЛК) відповідно доПоложення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 р. № 402.

Постанова ВЛК про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва) приймається відповідно до висновку, зазначеного в довідці про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або засвідченої копії Акта про нещасний випадок, у яких зазначаються обставини отримання поранення (контузії, травми, каліцтва).

Акт про нещасний випадок складається у разі нещасного випадку, професійного захворювання, отриманих під час проходження військової служби (зборів), та аварій, що сталися у військових частинах, але не у разі травми під час ведення бойових дій(додаток 1 до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 06.02.2001 р. №36).

Джерело : http://na.mil.gov.ua/